Osoba kupująca okazję na Odwolane.pl nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z serwisu. Wystarczy znaleźć wśród ofert tę najciekawszą, a następnie skontaktować się w sprawie zakupu ze Sprzedającym. Natomiast osoba sprzedająca okazję, wystawiając swoje ogłoszenie, ponosi opłatę, której wysokość określona jest w Cenniku zamieszczonym w Regulaminie.

Osoba kupująca okazję na Odwolane.pl nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z serwisu. Wystarczy znaleźć wśród ofert tę najciekawszą, a następnie skontaktować się w sprawie zakupu ze Sprzedającym. Natomiast osoba sprzedająca okazję, wystawiając swoje ogłoszenie, ponosi opłatę, której wysokość określona jest w Cenniku zamieszczonym w Regulaminie.powrót